ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนืน่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนืน่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-9228 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนืน่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2554
 • หมดเขต    02/02/2554
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294