ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 121 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 121 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุแบะบำรุงรักษา ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-0228 ต่อ 431
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2554
 • หมดเขต    10/02/2554
 • อ่าน   420
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294