ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มช. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มช.
 • วันที่ประกาศ   01/02/2554
 • หมดเขต    15/02/2554
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294