ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 1 คัน ที่ใช้ราชการประจำสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. จะทำการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม เชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2554
 • หมดเขต    11/02/2554
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294