ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อสภาพ
 •     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 13 รายการ รถยนต์ , รถจักรยายนต์ , เข็มทิศ,เครื่องโทรสาร,เครื่องสำรองไฟ, เก้าอี้,เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องอัดสำเนา ผู้สนใจติดต่อดูได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2316-7
 • หน่วยงาน    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2554
 • หมดเขต    17/02/2554
 • อ่าน   593
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294