ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาออกแบบก่อสร้างสะพานคสล.
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ้างเหมาออกแบบก่อสร้างสะพานคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2554
 • หมดเขต    16/02/2554
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294