ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดข้างเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ
 •     ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดข้างเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ จำนวน 17,454 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-8093
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2554
 • หมดเขต    02/03/2554
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294