ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์ แผนไทย จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-1647 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2554
 • หมดเขต    22/02/2554
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294