ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุง อาคารสถานที่
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุง อาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปาและถนน จำนวน 6 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0- 5355-6034
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/02/2554
 • หมดเขต    17/02/2554
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294