ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลแม่เหียะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมถาพันธ์ 2554 หรรือสอบถามได้ที่ 0-5327-6491 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/02/2554
 • หมดเขต    25/02/2554
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294