ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8496 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/02/2554
 • หมดเขต    28/02/2554
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294