ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ คือ ชุดอุปกรณ์กีฬา, เสากระโดดค้ำ , คานยกน้ำหนัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารพัสดุและยานพาหนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-6034 ต่อ 126
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    04/03/2554
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294