ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริหารห้องสมุดอัตโนมัติสู่ชุมชน
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริหารห้องสมุดอัตโนมัติสู่ชุมชน จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    02/03/2554
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294