ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้ง
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้ง เดลต้ามิทริน และวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5361-1449
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    04/03/2554
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294