ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 รายการ
 •     โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-7097
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    10/03/2554
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294