ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 •     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2459 ต่อ 2213
 • หน่วยงาน    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    28/02/2554
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294