ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
 •     โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์ในรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 6 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2554
 • หมดเขต    24/02/2554
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294