ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่อง Light Source จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่อง Light Source จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได่ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    14/03/2554
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294