ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ตู้เย็นเก็บเกล็ดเลือด 2.เครื่องปั่น Hematocrit 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    16/03/2554
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294