ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.
 •     อบต.ขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    อบต.ขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    21/03/2554
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294