ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็กจำนวน 1 รายการ
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็ก ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5312-1171 หรือ cmi01@ldd.go.th
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
 • วันที่ประกาศ   08/03/2554
 • หมดเขต    10/03/2554
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294