ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง หมู่ที่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2554 ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ดูรายละเอียดได้ที่ ww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-859746
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง หมู่ที่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2554
 • หมดเขต    22/03/2554
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294