ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อซื้อรูปแบบรายการได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบล สันป่าตองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2554 และวันที่ 23 มีนาคม 2554 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2554
 • หมดเขต    23/03/2554
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294