ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลตลาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5324-2223-4 ต่อ 12 , 14 หรือที่ www.taladyai.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2554
 • หมดเขต    18/03/2554
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294