ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก
 •     โรงพยาบาลสันทราย สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2554
 • หมดเขต    25/03/2554
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294