ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลขัวมุง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9622 หรือ 0-5343-9007 ต่อ 17 หรือ เว็บไซต์ www.khuamung.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2554
 • หมดเขต    25/03/2554
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294