ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกวดราคาจ้างเหมาท่อประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127 ในวันและเวลาปฎิบัติงาน
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    25/03/2554
 • อ่าน   438
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294