ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซ้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 053-945296 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    23/03/2554
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294