ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 053-259257-16
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวัดสิงค์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294