ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 0-5325-9257-61 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวัดสิงค์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    04/03/2554
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294