ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฎิบัติการห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฎิบัติการห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 0-5036-9407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294