ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของราชการที่เลิกใช้แล้ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถาม ฝ่ายอำนวยการหมายเลข 053-242630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294