ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    29/03/2554
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294