ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขยายสนามกีฬา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขยายสนามกีฬา ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2554 หรือสอบทางถามทางโทรศัพท์ 0-5336-5200 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baanpong.go.th
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2554
 • หมดเขต    25/03/2554
 • อ่าน   414
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294