ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (สายผ้าใบ) จำนวน 15 เส้น
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (สายผ้าใบ) จำนวน 15 เส้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองครั้ง (ชั้น 1) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 หรือ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1647 ต่อ 115 หรือ www.nongpakhrang.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    29/03/2554
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294