ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 9 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังสำนักงานเทศบาลขัวมุง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5342-9622 , 0-5343-9007 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    29/03/2554
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294