ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
 •      โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องสำนักงาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-045559
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    24/03/2554
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294