ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่
 •     กรมชลประทาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่ รวม 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 งานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ ต.ขัวมุง ต.ท่ากว่าง ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต.เหมืองง่า ต.หนองช้างคืน ต.ประตูป่า ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน และกลุ่มที่ 2-3 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเขียด ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อได้ที่งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5397-6622-23 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://procurement.rid.go.th
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    18/03/2554
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294