ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อวัสดุยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (Hotmix) จำนวน 1,487 ตัน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อวัสดุยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (Hotmix) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    23/03/2554
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294