ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประมูลซื้อวัสดุยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (Hotmix) จำนวน 1,487 ตัน
  •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อวัสดุยาง แอสฟัลต์คอนกรีต (Hotmix) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5389-1500 ต่อ 705
  • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   18/03/2554
  • หมดเขต    23/03/2554
  • อ่าน   468
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294