ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    18/04/2554
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294