ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5394-3136-8
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   417
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294