ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 9 คัน 2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมที่วัดอุณหภูมิและปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อยื่นซองสอบราคา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    28/03/2554
 • อ่าน   483
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294