ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.chiangmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5344-6635-37 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294