ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลแม่ออน ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุงกลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่ออน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5388-0745-6
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ออน ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    04/04/2554
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294