ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพได้ที่หมายเลข 053-297520
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    30/03/2554
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294