ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระตั้งแต่วันที่22 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2554 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-7100 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2554
 • หมดเขต    05/04/2554
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294