ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5382-3166 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2554
 • หมดเขต    04/04/2554
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294