ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.sanpatong.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-5335-5270
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2554
 • หมดเขต    01/04/2554
 • อ่าน   444
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294