ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 1.รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์จุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 2.รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์จุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ/กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 สอบถามทางโทรศัพได้ที่หมายเลข 0-5385-0103 ต่อ 24-25
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294