ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 คัน
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 คัน โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2554 บัดนี้การสอบราคางานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลป่าไผ่จึงขอส่งประกาศผลการสอบราคา คือ บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคา 777,000 บาท กำหนดส่งมอบ 60 วัน กำหนดยืนราคา 200 วัน ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0-5304-1542 ต่อ 24
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/03/2554
 • หมดเขต    11/03/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294